Inhoudsopgave

dinsdag 20 november 2018

Gevaarlijke tijden (3) - the secret | new thought


In dit artikel besteed ik aandacht aan twee bewegingen die niet als christelijk kunnen worden beschouwd. Zij huldigen echter wel standpunten die op christenen een zekere aantrekkingskracht uitoefenen. In volgende artikelen zal dan ook blijken dat we denkbeelden uit de bewegingen the secret en new thought in 'verchristelijkte vorm' binnen kerken tegenkomen.
The secret - het geheim
We beginnen met een van de meer recentere New Age-gedrochten: the secret (het geheim). Nu is the secret helemaal geen geheim, maar oeroud hindoeïstisch gedachtengoed, erfenis van het sjamanisme (het manipuleren van bovennatuurlijke machten), ja, een New Age-gedrocht. Volgens de pleitbezorgers van the secret kan ieder mens met zijn geest zijn eigen realiteit creëren. Dat kan omdat we kunnen leren profiteren van 'de wet van aantrekkingskracht'. Deze wet behelst het volgende: elke gedachte (gezondheid, rijkdom, verwoesting, winst, verlies, pijn, vreugde, enz.) die een mens in gedachten vasthoudt, zal door deze mens aangetrokken worden en tot een realiteit in zijn of haar leven worden. In feite zegt men dus dat we met onze gedachten dingen tot stand kunnen brengen, kunnen creëren, scheppen. Tot zover niets nieuws. Deze 'leer' bestaat al vele eeuwen. Maar nu is er ineens de quantum fysica! En die heeft iets ontdekt wat mooi past bij het aloude bijgeloof. De ontdekking dat op quantum niveau waarneming invloed kan hebben op het waargenomen resultaat, wordt opgeleukt en als nieuw 'evangelie' de wereld in gebracht.

De kracht van onze gedachten zou dus voldoende zijn om iets nieuws tot stand te brengen. Dat maakt ons feitelijk tot goden. We creëren iets uit niets. Het is de aloude leugen van satan, die Eva voorhield dat ze als God zou worden. The secret is een dwaasheid is een regelrecht uitvloeisel van het opzettelijk (?) verkeerd begrijpen van de quantum theorie.

Bijproduct van dit alles is dat beweerd wordt dat een God als Persoon niet bestaat. Het universum bestond altijd al - is dus niet geschapen. En God? Goden zijn er inderdaad, leert the secret. Maar let op: wij zijn die goden, wij allemaal. Dat is het geheim! Dit komt neer op pantheïsme: de leer dat alles God is, dat God zich in alles bevindt. Wij zijn dus allemaal goden die onze individuele bestemmingen creëren met onze gedachten.

Nu zou u kunnen denken dat niemand geloof zal hechten aan dergelijke dwaze ideeën. Helaas, was dat maar waar. Vandaag de dag kent the secret miljoenen 'gelovigen', die ijverig bezig zijn hun eigen paradijsje te creëren. Beroemheden als Oprah Winfrey en Larry King lopen voorop in het vermarkten van the secret. Daarnaast zijn er vele boeken en DVD's te koop die bedoeld zijn om de gelovige in te wijden in the secret. Zelfs Netflix biedt reportages aan over the secret.

En laten we wel wezen, wie wil dat nu niet, die beloftes van the secret. Stel, ik heb altijd al in mijn eigen Rolls Royce willen rijden, nieuwprijs ± € 365.000. Dat komt in mijn geval neer op een leven lang sparen. Bovendien zullen andere prioriteiten regelmatig mijn reeds bijeengespaarde bedrag belagen. Waarschijnlijk gaat het hem dus niet worden. Maar dan the secret! De 'wet van de aantrekkingskracht' leert mij dat ik mijn zinnen moet zetten op een bepaald type Rolls Royce - want concreet zijn is heel belangrijk! Diezelfde 'wet van de aantrekkingskracht' garandeert mij dat binnen afzienbare tijd mijn wens werkelijkheid zal worden. Niks geen sparen, ook geen extra hypotheek of persoonlijke lening. Zomaar langs de weg van de scheppende kracht van mijn gedachten. Jaja, hoe naïef kun je zijn?

The secret stelt je overigens ook voor interessante puzzels. Stel je voor dat je graag de eerstvolgende burgemeester van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân wilt worden. Zou je de enige persoon zijn die dat graag wil? Waarschijnlijk niet, er zullen meer liefhebbers zijn, die allemaal langs de weg van the secret deze droombaan willen verwerven. Wie zal het worden? Degene die het hardst kan verlangen? Of doet 'de wet van de aantrekkingskracht' stiekem een antecedentenonderzoek om te bepalen wie de geschiktste kandidaat is? Iedereen voelt dat we hier met een onoplosbare innerlijke tegenstrijdigheid te maken hebben.

Om de realiteit van het geloof in the secret te illustreren volgt hier een stukje van een recente post op een weblog. Oordeel zelf.

The Secret ~ bereik alles wat je wilt

september 19, 2018

Wat als ik je vertel dat er een manier is om alles te bereiken wat je wilt? Dat je niet je hele leven met tegenzin naar je werk hoeft en dat het écht mogelijk is om de liefde van je leven te ontmoeten? Je zou denken dat dit een groot bewaard geheim is, of tovenarij, maar niets is minder waar. The Secret is heel echt en ik ga je vandaag vertellen hoe je het in je voordeel kunt laten werken (of hoe je het ongemerkt in je eigen nadeel gebruikt).

The Secret dus, het geheim. Wat eigenlijk helemaal geen geheim is, want iedereen mag het weten en gebruiken!

Wet van de aantrekkingskracht
The Secret gaat uit van een extra natuurwet, de wet van de aantrekkingskracht. Deze ‘wet’ stelt dat je alles waar jij je op focust aantrekt. Focus jij je op de goede dingen in het leven, dan zal je je waarschijnlijk gelukkig voelen. Maar focus jij je vooral op de slechte dingen, dan zal je jezelf een stuk ongelukkiger voelen en zal je in een spiraal van negatieve gebeurtenissen terechtkomen.
Dit was natuurlijk een heel algemeen voorbeeld, waar iedereen zich wel in kan vinden, toch? Het is de essentie van de wet van de aantrekkingskracht: de mens kan alles (binnen menselijk bereik) krijgen, wanneer deze hier op ingesteld is.

(…)

Klik hier voor de rest van de tekst.

Conclusie
The secret is een dwaalleer die argeloze mensen meevoert het rijk van de duisternis in. Waarom? Het maakt mensen wijs dat ze aan God gelijk kunnen zijn, de aloude verleiding van de satan.

New thought
Een broertje (zusje?) van the secret is de zogenaamde new thought-beweging (nieuwe gedachten-beweging).


A sanctuary for the nourishment, development and evolution
of each individual's unique spiritual path

New thought houdt in dat de oneindige intelligentie, of God, overal is, dat de menselijke geest de totaliteit is van echte dingen, dat de ware mens in zichzelf goddelijk is, dat de goddelijke gedachte een kracht is ten goede, dat ziekte ontstaat in de geest, en dat het 'juiste denken' een genezend effect heeft.

New thought heeft geen enkele geloofsbelijdenis, maar de fundamentele leer ervan is dat de geest meer reëel en krachtiger is dan materie en dat de geest de kracht heeft om het lichaam te genezen. Belangrijke groepen binnen new thought zijn de Unity Church, Church of Religious Science en Divine Science. Zoals de namen al doen vermoeden, zijn de new thought-groepen oorspronkelijk uit het christendom voortgekomen. De belangrijkste informatiebron van de meeste new thought-groepen is dan ook de Bijbel. Volgens new thought komt de Schrift pas echt tot leven als het wordt opgevat als een duidelijke en nuttige gids voor de ervaringen van vandaag. De Bijbel is het hoofdboek van de goddelijke wetenschap, en het relateert zijn lessen aan je leven en alledaagse ervaringen.

De new thought-beweging bestaat tot op de dag van vandaag uit losjes verbonden groepen en geloofsgemeenschappen, auteurs, filosofen en andere personen die het onderling eens zijn over metafysica (leer van het bovennatuurlijke), positief denken, de wet van aantrekking (!), genezing, levenskracht, creatieve visualisatie en persoonlijke kracht.

Conclusie
Ook new thought is een dwaalleer. Het brengt de mens onder de invloed van satan.

The secret en new thought komen oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Ze hebben inmiddels ook in ons land wortel geschoten.vrijdag 16 november 2018

Gevaarlijke tijden (2) - Quantum mystiek


Dit artikel lijkt geen raakvlakken met geestelijke zaken te hebben. In een normale wereld zou dat ook zo zijn. Maar we leven in een gevaarlijke wereld, waarin de tegenstander alles uit de kast trekt om zijn doel te bereiken. De dwalingen waarvan we in komende artikelen kennis zullen nemen, worden begrijpelijker als we ook iets van de achtergrond weten. Vandaar dus. Ter geruststelling, de informatie hieronder is een zeer vereenvoudigde weergave van iets heel ingewikkelds.

Kwantumfysica
Wie heeft wel eens van kwantumfysica gehoord? Nee, het is niet een specialistische afdeling van de firma Kwantum. Het heeft te maken met natuurkunde. Natuurkunde van de kleinste deeltjes die we tot nu toe kennen. Wie deze microwereld onderzoekt, betreedt een mysterieuze werkelijkheid waar verschijnselen heersen die je niet voor mogelijk houdt.
De Kwantumfysica heeft duidelijk gemaakt, dat de materiële werkelijkheid veel ingewikkelder in elkaar zit dan we ten tijde van de oude natuurkunde dachten en dat er een samenhang is in de materie, die we eigenlijk niet goed begrijpen. Lang werd gedacht dat het atoom het kleinste ondeelbare deeltje was, maar sinds de atoombom en de kernenergie (atoomsplitsing(!)) is duidelijk dat dat te simpel was gedacht. Kleiner (veel kleiner (!)) dan het atoom zijn elektronen, protonen, neutronen, quarks, fotonen, neutrino's en muonen. In de 'oude' natuurkunde dachten we dat een elektron een klein kogeltje was, dat om een kern van protonen en neutronen draaide zoals de aarde om de zon.Dat beeld nu is drastisch bijgesteld. Volgens de Kwantumtheorie bestaat onze werkelijkheid uit energiedeeltjes, die, als ze met elkaar in contact zijn geweest, op de één of andere manier met elkaar verbonden blijven. Een elektron is niet een klein kogeltje, maar iets dat zich soms als kogeltje gedraagt, en in andere omstandigheden zich als een golf voordoet. Er zijn gecompliceerde wiskundige formules nodig om de kwantummechanica te beschrijven. Maar proberen je er een voorstelling van te maken - hoe het er uitziet - lukt niet.

Volgens de Kwantumtheorie kan een atoom op hetzelfde moment in twee toestanden verkeren - in de vorm van een deeltje en in de vorm van een golf. Zodra je gaat kijken wordt een van de twee werkelijkheid. Dat klinkt als tovenarij, maar het komt doordat er contact plaatsvindt en dat contact heeft invloed. En dat heeft weer te maken met de ongelooflijke 'nietigheid' van de deeltjes die je wilt bekijken. Je hebt er namelijk apparaten bij nodig.

Behalve het bestaan van deeltjes in meerdere toestanden gelijktijdig, kent de Kwantumfysica nog andere vreemde verschijnselen die ons ‘gezond verstand’ te boven gaan. Althans als we het vergelijken met wat we gewend zijn uit ons dagelijks leven.
  1. In de kwantumwereld gebeurt het soms dat er in een lege ruimte 'spontaan' deeltjes verschijnen of verdwijnen.
  2. De wisselwerking tussen deeltjes wordt niet minder als de afstand tussen de verschillende deeltjes groter is. Normaal zou zijn dat een oorzaak niet onmiddellijk een gevolg op afstand heeft (een explosie op grote afstand hoor je bijvoorbeeld niet meteen).
  3. De wisselwerking kan zelfs direct zijn; dus sneller dan de lichtsnelheid.
  4. Bepaalde plaatsen kunnen direct met elkaar verbonden zijn zonder dat de tussenliggende ruimte ertoe doet.

New Age
Het feit nu dat waarnemingen van een atomair systeem niet de precieze toestand weergeven, maar een van vele mogelijkheden, heeft New Agers op ideeën gebracht. De menselijke wil heeft invloed op de materie! Het menselijk bewustzijn is dus (!) een fundamentele scheppende kracht in heel het universum. Mensen kunnen de werkelijkheid manipuleren met hun woorden en wil.
De deeltjes hebben een soort geheugen. Volgens de New Age-beweging betekent dit dat deeltjes een soort eigen bewustzijn hebben. Alles heeft dus met elkaar te maken. Alles is één. Alles is God. God is overal, ook binnen in jezelf. Deze leer heeft een mooie naam meegekregen: Kwantum mystiek. In de praktijk leidt deze leer tot wonderlijke conclusies.

Zo beweert men dat telepathie op kwantum-effecten berust. Ook het idee dat je puur door iets maar graag genoeg te willen de werkelijkheid kunt veranderen heeft alles met het misbruiken van de kwantum-wetenschap te maken.

In het volgende artikel zullen we zien hoe de Kwantum mystiek de wereld veroverde en ook de Kerk binnenkwam.

dinsdag 13 november 2018

Gevaarlijke tijden (1)


Verkeerde leer
Twee onderwerpen worden in het Nieuwe Testament met stelligheid afgewezen: verkeerde levenswandel en verkeerde leer. Hoewel het één ongetwijfeld met het andere te maken heeft, schuilt in verkeerde leer het grootste gevaar. Het valt namelijk op dat de Here Jezus zondaars met liefde en barmhartigheid benadert. Wordt Hij daarentegen geconfronteerd met verkeerde leer, dan is Zijn toon scherp en afwijzend. En dat is ook geen wonder. Verkeerde leer doet afbreuk aan het evangelie. Het geeft een verkeerd beeld van de Persoon van de Zoon van God, van Zijn werk hier op aarde, van Zijn kruisdood op Golgotha en van verlossing, toekomst en eeuwig leven. Valse leer kan er toe leiden dat mensen voor wie de Here Zijn leven gaf, verloren gaan. Het hele Nieuwe Testament door vinden we indringende waarschuwingen verre te blijven van valse leraars, valse profeten, verleiders, bedriegers, misleiders. Die waarschuwing is nog steeds actueel. Nu we de dag zien naderen dat de Here Zijn gemeente komt halen, zal de boze alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen af te houden van de eeuwige verlossing. Zijn wapen is valse leer. En dus leven we in gevaarlijke tijden.

Een ander evangelie
We leven in het tijdperk van de geest (geen hoofdletter). Met geest wordt bedoeld het ondergaan van ervaringen, het afgaan op gevoel. Ervaringen en gevoel zijn de meetlat waarmee de hedendaagse mens een waardeoordeel geeft over alles wat hem wordt aangeboden. Hoewel deze gedachten in eerste instantie uit de New Age beweging komen, komen we ze steeds vaker ook binnen de kerken tegen. Het gevolg is dat diensten verworden tot voorstellingen. Vanaf het 'podium' schalt de worship ons tegemoet, sleurt het ons mee in 'aanbidding', geeft ons warme gevoelens van 'er bij te horen'. De prediking heeft tot doel dit te bevorderen. Ons wordt verteld dat God ons liefheeft, dat Hij uitsluitend het goede met ons voorheeft, dat Hij wil dat we welvarend zullen zijn, dat we zeker niet ziek hoeven te zijn, en dat, als we ziek zijn, er voor iedereen genezing is. De Bijbel gaat nauwelijks meer open, en als die al gelezen wordt dan wordt de tekst gebruikt om een 'prettig, aangenaam evangelie' te brengen. Critici spreken van 'een welvaartsevangelie', van 'feel good-christendom' of van 'happy clappy-christenen'. Hebben ze (on)gelijk?

Schijn bedriegt
Er komt een golf van charismatische misleiding op ons af. Natuurlijk, binnen de charismatische beweging bevinden zich vele wedergeboren christenen, net zoals dat het geval is in de rooms-katholieke kerk en in de protestantse kerken. Maar tegengeluiden van binnenuit de charismatische beweging worden nauwelijks gehoord. Twee verschijnselen overheersen: een ongezonde aandacht voor tekenen (Weet u het nog? Gouden vullingen, goudstof en wat niet al) en bedrieglijke wonderen (Genezingen bijvoorbeeld die achteraf geen genezing blijken te zijn) en een voortdurende stortvloed aan profetieën. Ook horen we van reizen naar de hemel, ontmoetingen met hemelbewoners en intensieve contacten met engelen. Maar het meest verontrustende is wel dat de centrale positie die de Here Jezus altijd heeft ingenomen in eredienst en prediking is overgenomen door de 'Geest' (wel een hoofdletter, omdat men de Heilige Geest bedoelt).

Geen weerwoord
Wie de enorme aandacht voor profetieën nader bekijkt moet het opvallen hoe kritiekloos de 'gelovigen' dit alles voor zoete koek aannemen. Als een 'profeet' vanaf het podium 'woorden van de Heer' doorgeeft, klinkt er een voortdurende roepen van 'amen', 'ja!', prijs de Heer' en applaus. Niemand komt blijkbaar op de gedachte dat profeten en hun profetieën beoordeeld moeten worden (zie mijn The Trump Prophecies (1)). En hoe kan het dat het vrijwel altijd goed nieuws is? Heeft dat iets te maken met wat bovengenoemde critici met 'welvaartsevangelie', 'feel good-christendom' en 'happy clappy-christenen' bedoelen?

Vraagt naar de oude paden

Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan. (Jeremia 6:16)

Het evangelie van zonde en verlossing wordt steeds minder gehoord. Het is immers niet fijn als je vanaf een podium voortdurend herinnerd wordt aan alles wat je verkeerd zou hebben gedaan, dat je verloren dreigt te gaan tenzij je je bekeert. En bovendien, past dat bij het beeld dat we 'geliefd zijn'? De Bijbel raakt steeds verder op de achtergrond. Logisch, want de Bijbel spreekt een andere taal.

10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een,
11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt;
12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.
13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen;
14 hun mond is van vloek en bitterheid vol;
15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten,
16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen,
17 en de weg des vredes kennen zij niet.
18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen. (Romeinen 3:10-18)

De mens heeft nodig te worden gewaarschuwd in plaats van te worden gesust. Het spreekt immers niet vanzelf dat we de eeuwigheid in de hemel zullen doorbrengen. God gaf Zijn Eniggeboren Zoon om ons te redden. Op het geloof in Hem en Zijn werk wordt een mens behouden.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. (Johannes 3:36)

We dienen ons bij Gods Woord te houden. De Heilige Geest zal ons Bijbels licht geven over alle vragen die zich aan ons opdringen. Gods Woord zal ons bewaren.

Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, (2 Timotheüs 3:16) (Telos)

Maar dan moet dat Woord wel open en gelezen worden! Elke dag opnieuw. Trouw en ijver zijn hier sleutelbegrippen.

38 (…) mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.
39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. (Hebreeën 10:38-39)

Paulus identificeert in zijn tweede brief aan Timotheüs de tijd waarin we leven, de ontwikkelingen die er zijn, onze taak en onze verantwoordelijkheid.

1 Ik betuig voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en zijn verschijning en zijn koninkrijk:
2 predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering.
3 Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen;
4 en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. (2 Timotheüs 4:1-4) (Telos)